Gawain 4 punan moGawain 4: Punan Mo! Panuto: Piliin sa kahon ang angkop na mga panandang pandiskurso at isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel upang mabuo ang diwa ng talata. Maraming epiko ang kumalat sa buong mundo. Bawat bansa ay may kaniyakaniyang epiko. 1. _____, mababasa sa kasaysayan na ang Epiko ni GilgameshGawain 1: Punuan Mo! Panuto: Punan ng angkop na konsepto ng pananav: ang bawat bilang. Gawing gabay sa pagsasagot ang mga ibinigay na kopsepto ng pananaw na nasa loob ng kahon 1. pagsubok lamang ito ng Diyos na nararanasan natin. 2. Kung ako ang tatanungin, totoong pagsubok lamang ito ng Diyos. 3. ay malalampasan din natin ang pagsubok na ito 4.Gawain Bilang 4: Punan Mo Ako! Panuto: Ang Ibong Adarna ay lumaganap sa panahon ng Espanyol subalit hanggang ngayon ay patuloy na binabasa at pinag-aaralan ng mga kabataang Pilipino dahil sa kariktang taglay at sa mga pagpapahalagang maaaring kapulutan ng mga aral sa buhay maging ng kabataan sa makabagong panahon. Baon ang kaisipang ito, umisip ...Gawain sa Pagkatuto Bílang 4: Punan ang patlang sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kuwaderno. Ang balagtasan ay isang pagtatalo sa pamamagitan ng pagtula. Batay sa aking natutuhan gusto kong gampanan ang _____. Ako ang magpapakilala ng paksa ng paglalabanan sa tulaan ng dalawang mambabalagtas.Gawain 4 punan mo ing filipino page 100 grade 10 - study-assistantph.comGAWAIN 1: PUNAN MO AT BUUIN MO! Alamin natin ang ilang mga bagay tungkol sa epiko, subukan mong punan ng mga salitang may kinalaman sa epiko ang mga kahon. Maaari kang manaliksik kung sa tingin mo ay kinakailangan. EPIKO Ang sarili kong pagpapakahulugan sa epiko ay _____ _____ _____ 52 GAWAIN 2: I-GOOGLE MO!Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Punan ang tsart sa ibaba ng mga impor- masyong kinakailangan. Base sa paksa, ano ang iyong alam at ano ang iyong gustong malaman. Isulat iyong sagutang papel sagot. Pagkatapos mong gawin ito ituloy mo ang pagbasa sa paksa at pagkatpos muling balikan ang gawain at sagutan ang bahaging sa ang natutunan, Paksa Alam ...Correct answers: 2 🔴 question: GAWAIN 3: STRUCTURAL MARKET TALLY BOARD Panuto: Mula sa konseptong nabasa mo, punan ng mahahalagang datos o impormasyon na hinhingi ang structural market tally board. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Katangian ng Presyo (Malaya o Itinatakda) Mga Halimbawa ng Produkto o Kompanya 2. 3 Estruktura ng May Hawak ng Pamilihan Kapangyarihan (Konsyumero Prodyuser ...★★ Tamang sagot sa tanong: Isaisip Gawain 4. Punan mo! A. Panuto: Punan ang sumusunod na talahanayan tungkol sa iyong natutuhan at ipaliwanag kung gaano ito kahalaga. Ano ang iyong mga natutuhan? Gaano ito kahalaga? - ph-edustudlearner.com...
★★ Tamang sagot sa tanong: Gawain 2: Chart mo! Panuto: Punan ang CHART basi sa mga katanungan na nasa itaas nito upang malaman ang mgahakbang sa pagtupad ng mga Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagiAno-ano ang konsepto at Ano ang aking pagka - knowledgebase-ph.comCorrect answers: 2 question: Gawain 4: Buuin mo ako! Panuto:Gamit ang talahanayan sa ibaba. Punan ng mga mag-aaral ng pinakaangkop na katangiang pisikal, hanapbuhay at kalagayang pangkapaligiran ng bawat kahon ng bawat hanay upang mapatunayan ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran.##### Ipagpatuloy mo ang ##### pagbasa at sagutin ang mga ##### tanong. Pagsasanay 1. Simulan mo na ang iba't ibang gawain. Subukan Mo! Panuto: Basahin ang pangungusap sa bawat bilang. Punan ng angkop na panghalip ang mga patlang mula sa ibinigay na mga pagpipillian sa loob ng panaklong.Gawain sa Pagkatuto Bilang 3. Data Retrieval Chart: Punan ng mahalagang impormasyon ang tsart sa ibaba. Sa unang kolum, mababasa ang mga mahahalagang kaganapan na nagbunsod sa Unang Digmaang Pandaigdig; sa ikalawang kolum isulat ang mga katangian nito; at sa ikatlong kolum kung ano ang naging epekto nito sa sangkatauhan.Oct 28, 2019 · Tamang sagot sa tanong: Har makatopletosaInng gawain? Punan ang bawat patlang upang mabuo ang tamang kasagutan.Paano mo mapatutunayan na mahalaga ang pagkakaisaLisa) ay madaling matapossa pangkat, gumagaan angpagtamo ng layunin nito. Dapat mong mabatid na ang bawat miyembrogawain. Mapagtatagumpayan ang proyekto o gawain sa (paki_boluterismo sa paggawa ng isang proyekto ay nagpapalalim sa ... 4. Paano mo nakikita ang iyong sarili limang taon mula ngayon bilang. ... Gawain 8. RIPPLES OF KNOWLEDGE. Punan ang hanay ng mga patakaran o programang pang-ekonomiya ayon sa. ... Gawain 4: CONCEPT MAP! Matapos basahin ang teksto tungkol sa sektor ng industriya, punan ang concept.ang iba't ibang gawain sa ating pamayanan. Bukod dito, matututuhan mo rin sa mga aralin ng modyul na ito ang pagsusulat, pagbabasa at pagbibilang. Nahahati ang modyul na ito sa apat na aralin. Aralin 1: Mga Gawaing Bahay Aralin 2: Gawaing Pampamayanan Aralin 3: Gawaing Ispiritwal Aralin 4: Gawain sa PakikipagkapwaGawain 4: Halina't Punan Mo Ito! Panuto: Punan ng tamang impormasyon ang bawat kolum sa Data Retrieval Chart at maaari mong balikan ang mga teksto na iyong binasa.Gawain 4. Katotohanan, Kabutihan at kagandahan . Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan, kabutihan at kagandahan mula sa akda. Takipsilim Sa Dyakarta KATOTOHANAN KABUTIHAN KAGANDAHAN 1. 2. - study-assistantph.comGawain sa Pagkatuto Siang 4: Punan ang patlang sa ibaba isulat ang bang Pamantayan sa Pagbigkas ng Balagtasan Pamantayan Napakahusay Nahusay Nshes y Nangangailangan Nalaman. Answers: 3 See answers Another question on Filipino. Filipino, 28.10.2019 15:29. Ano ang ibig sabihin ng dealing with emergencies ...##### Ipagpatuloy mo ang ##### pagbasa at sagutin ang mga ##### tanong. Pagsasanay 1. Simulan mo na ang iba't ibang gawain. Subukan Mo! Panuto: Basahin ang pangungusap sa bawat bilang. Punan ng angkop na panghalip ang mga patlang mula sa ibinigay na mga pagpipillian sa loob ng panaklong.The Tourism Promotions Board - formerly PCVC collaborates with world renowned artist and Philippine Tourism Ambassador Apl.de.Ap to bring you the best that o... Gawain 4. katotohanan, Kabutihan at kagandahan Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan, kabutihan at kagandahan mula sa akda. Takipsilim Sa Dyakarta KATOTOHANAN KABUTIHAN KAGANDAHAN - on answers-ph.comGawain Bilang 4: Punan Mo Ako! Panuto: Ang Ibong Adarna ay lumaganap sa panahon ng Espanyol subalit hanggang ngayon ay patuloy na binabasa at pinag-aaralan ng mga kabataang Pilipino dahil sa kariktang taglay at sa mga pagpapahalagang maaaring kapulutan ng mga aral sa buhay maging ng kabataan sa makabagong panahon. Baon ang kaisipang ito, umisip ...Kinakailangan mo ring basahin ang mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya at mga Relihiyon at Pilosopiya sa Silangan, Hilaga at Timog Silangang Asya upang higit na mapayaman ang kaalaman sa pagtupad ng mga gawain sa bahaging ito. Punan ang kasunod na Retrieval Chart at sagutin ang kasunod na Pamprose- song MgaTanong. Sagot sa Gawain...
Oct 28, 2019 · Correct answers: 3, question: Gawain 4. Kumpletuhin Mo Punan ang graphic organizer sa ibaba batay sa iyong naunawaan mula sa binasang teksto. Sagutin din ang mga kasunod na mga tanong. Suliranin:Epekto:Solusyong Ginagawa ng Pamahalaan o ng Iba Pang SektorAng Aking Mungkahing Solusyon Kinakailangan mo ring basahin ang mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya at mga Relihiyon at Pilosopiya sa Silangan, Hilaga at Timog Silangang Asya upang higit na mapayaman ang kaalaman sa pagtupad ng mga gawain sa bahaging ito. Punan ang kasunod na Retrieval Chart at sagutin ang kasunod na Pamprose- song MgaTanong. Sagot sa GawainCorrect answers: 3 question: GAWAIN 3; TALAHANAYAN, PUNAN MO batay sa talahanayan sa ibaba, ibigay ang mga hinihinging impormasyon ayon sa iyong nadiskurbre at natutunan na ibinahagi ng modyul patungkol sa kasaysayan ng kabihasnang minoan, mycenean, at klasikal na greek.Correct answers: 2, question: Gawain sa pagkatuto bilang 4:panuto:punan mo ng angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang ipinahahayag nitong diwa. pilipino JonKinakailangan mo ring basahin ang mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya at mga Relihiyon at Pilosopiya sa Silangan, Hilaga at Timog Silangang Asya upang higit na mapayaman ang kaalaman sa pagtupad ng mga gawain sa bahaging ito. Punan ang kasunod na Retrieval Chart at sagutin ang kasunod na Pamprose- song MgaTanong. Sagot sa GawainCL 17 GAWAIN 13: Punuan mo ako! Panuto: Matapos mong mabasa at maunawaan ang teksto ay punan mo ang hinihinging impormasyon ng Concept Map. Ibahagi sa klase ang iyong sagot at hingan ng reaksiyon ang iyong mga kamag-aral. Magpalitan rin ng mga pananaw tungkol sa mga konseptomg nakapaloob sa Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon.4. GAWAIN 2: Graphic Organizer Matapos masagutan ang gawain, punan ng impormasyon ang Facts Storming Web sa ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga kasunod na tanong. Facts Storming Web Digmaan Posibleng Dahilan Mga Posibleng Mangyari Posibleng Maging Wakas Epekto 5. Pamprosesong mga Tanong 1. Ano ang naging batayan mo sa pagsagot ng gawain? 2.4. “Mahal, akala ko’y ikatutuwa _____ (nila, ko, mo) ang pagkakuha ko sa paanyaya.” 5. Sumapit ang inaasam _____ (naming, kong, niyang) araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking tagumpay si Madame Loisel. GAWAIN 4 Punan ng angkop na panghalip ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Gayahin ang pormat sa kabilang pahina sa sagutang papel. Pages 28. Ratings 100% (1) 1 out of 1 people found this document helpful. This preview shows page 20 - 23 out of 28 pages. View full document. See Page 1. Gawain 3: Pagkukulang ko, Buuin Mo! Panuto. Punan mo ng tamang salita ang bawat patlang para mabuo ang sanaysay.Answers: 2 on a question: Gawain 2: Pinagpasyahan 1. Punan ang kolumn sa ibaba.2. Magbigay ng limang sitwasyon sa iyong buhay na kung saan nagsagawa ka ng3. Isulat sa mga sumusunod na kolum kung paano mo ito isinagawa, angmabuting naidulot nito at hindi mabuting naidulot nito sa iyo?Mabuting Naidulot Hindi Mabutingang pagpapasya?NaidulotPaano isinagawaSitwasyon sa AkingBuhay1.2.3.4.5.1 - kung ginagawa mo ang gawain araw-araw 2 - kung ginagawa mo ang gawain paminsan-minsan 3 - kung hindi mo ginagawa ang gawain kahit kalian Tseklis ng mga Tungkulin sa Sarili 1 2 3 1. Sinusuklayan ang buhok bago matulog. 2. Naglilinis ng leeg, batok, at tainga araw-araw. 3. Pinuputol ang mga kuko sa kamay at paa minsan sa isang lingo. 4. Correct answers: 2 🔴 question: Isaisip Gawain 4. Punan mo!A. Panuto: Punan ang sumusunod na talahanayan tungkol sa iyongnatutuhan at ipaliwanag kung gaano ito kahalaga.Ano ang iyong mga natutuhan?Gaano ito kahalaga?10Gawain 4. Katotohanan, Kabutihan at kagandahan . Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan, kabutihan at kagandahan mula sa akda. Takipsilim Sa Dyakarta KATOTOHANAN KABUTIHAN KAGANDAHAN 1. 2. - study-assistantph.com...
Gawain 1 Punan ang story ladder sa ibaba ng mga pagbabago sa iyong sarili mula sa iyong pagkabata hanggang sa ngayon na ikaw ay hayskul na. ARALIN PAMAGAT 1 Batang Bata Ka Pa 2 Sundalong Patpat 3 Isang Dosenang High School Students 4 Sandaang Damit 5 Kung Bakit Umuulan 6 Alamat ni Tungkung Langit 7 Impeng NegroGawain 4. Katotohanan, Kabutihan at kagandahan Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan,kabutihan at kagandahan mula sa akda.Takipsilim Sa ...Gawain 4. katotohanan, Kabutihan at kagandahan Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan, kabutihan at kagandahan mula sa akda. Takipsilim Sa Dyakarta KATOTOHANAN KABUTIHAN KAGANDAHAN - on answers-ph.com★★ Tamang sagot sa tanong: Gawain 2: Chart mo! Panuto: Punan ang CHART basi sa mga katanungan na nasa itaas nito upang malaman ang mgahakbang sa pagtupad ng mga Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagiAno-ano ang konsepto at Ano ang aking pagka - knowledgebase-ph.com2. Punan mo ng angkop na salita ang patlang ayon sa iminumungkahi ng larawan. Isulat sa sagutang papel ang mga sagot. a. Sila ay _____na sumakay sa sinalimba at pumunta sa Katuusan, kung saan lupa ito nang walang kamatayan. b. Silay_____ na nakarating sa tahanan ni Batooy. 73 c._____ tinanggap ni Gungutan ang alok ni Tuwaang na maglakbay.12 sagutin ang mga gabay na tanong 1. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa tagumpay ng kaniyang ginawa bakit hindi naging masaya si Lucio. Oo sapagkat ang pagsulong at pag-unlad ay kapwa naglalarawan sa isang positibong bagay. Paano inilarawan ang mga nabanggit na kultura sa tula 4.Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Punan ang tsart sa ibaba ng mga impor- masyong kinakailangan. Base sa paksa, ano ang iyong alam at ano ang iyong gustong malaman. Isulat iyong sagutang papel sagot. Pagkatapos mong gawin ito ituloy mo ang pagbasa sa paksa at pagkatpos muling balikan ang gawain at sagutan ang bahaging sa ang natutunan, Paksa Alam ...Answers: 3 🔴🔴 question Gawain 4: Punan Mo! Batay sa iyong natutuhan sa kabuoan ng aralin, punan mo ng sagot ang hinihingi ng bawat kahon.Gawain 4: Halina't Punan Mo Ito! Panuto: Punan ng tamang impormasyon ang bawat kolum sa Data Retrieval Chart at maaari mong balikan ang mga teksto na iyong binasa.PAGPAPALALIM Gawain 4: PRODUCTION PLAN Suriin ang production plan sa ibaba. ... 13 PAGPAPALALIM Gawain 5: DIALOGUE BOX Punan ng tamang sagot ang usapan ng dalawang tauhan sa bawat kahon. ... araw-araw na pamumuhay. (pinakamataas) Gawain 6: KARAPATAN MO, IPAGLABAN MO! Ipagpalagay na ikaw ay nakabili o nakagamit ng produkto o serbisyo na ...GAWAIN 3: Punan Mo, Ilarawan Mo! - 34801336...
Gawain 4. Ayusin at Buuin mo PANUTO: Punan ang mga patlang sa bawat pang mga letra sa kahon bago piliin ang tamang sagot GNAYISNESNOK - MLIA-PPPAAAAGYIS-ITUUSSNR - LKSIO - PGKLAIOS-1 - kung ginagawa mo ang gawain araw-araw 2 - kung ginagawa mo ang gawain paminsan-minsan 3 - kung hindi mo ginagawa ang gawain kahit kalian Tseklis ng mga Tungkulin sa Sarili 1 2 3 1. Sinusuklayan ang buhok bago matulog. 2. Naglilinis ng leeg, batok, at tainga araw-araw. 3. Pinuputol ang mga kuko sa kamay at paa minsan sa isang lingo. 4.Gawain 4 Pagkukulang Ko Punan Mo Panuto Punan mo ng tamang salita ang bawat from HUMSS 12 at Notre Dame of Marbel UniversityGAWAIN 4: Punan Mo Punan ng angkop na pandiwa ang patlang upang mabuo ang diwang ipinapahayag ng bawat pangungusap. Piliin sa kahon ang sagot. 1._____ ni Romeo ang matatamis na pananalitang binitiwan niya kay Juliet. 2._____ ng tapat na pag-ibig si Juliet ng isang binatang hindi niya kaangkan. 3.Ang prinsesay _____ ng kapatawaran at ang ...Feb 18, 2021 · Gawain 4.Likumin ang Datos Panuto: Ngayon nalaman mo na ang lahat ng impormasyon sa mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya ay punan mo ng sagot ang talahanayan ng mga natutuhan mo mula sa pagtalakay sa paksa. Sikapin na maisulat ang lahat batay sa palana 111-113 ng Project Ease Artikulo 4. Walang sino mang aalipinin o bubusabusin; ipagbabawal ang ano mang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin. Artikulo 5. Walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit,di-makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa. Artikulo 6. Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas.Correct answers: 3 question: GAWAIN 3; TALAHANAYAN, PUNAN MO batay sa talahanayan sa ibaba, ibigay ang mga hinihinging impormasyon ayon sa iyong nadiskurbre at natutunan na ibinahagi ng modyul patungkol sa kasaysayan ng kabihasnang minoan, mycenean, at klasikal na greek.Gawain 5Unawain mo - 2388654 1. Sitwasyon Ko Magagawa Mo. Gawain 5 panutobasahin suriin at unawain ang mga naihandang mga Gawain na lilinang sa iyong kaalaman sa pagpapakita para sa ikabubuti ng nakararami. Anu-ano ang nais mangyari ni Mathilde sa kanyang buhay. Jose rizal sa luneta Kabuuang.Gawain 4 punan mo ing filipino page 100 grade 10 - study-assistantph.comang iba't ibang gawain sa ating pamayanan. Bukod dito, matututuhan mo rin sa mga aralin ng modyul na ito ang pagsusulat, pagbabasa at pagbibilang. Nahahati ang modyul na ito sa apat na aralin. Aralin 1: Mga Gawaing Bahay Aralin 2: Gawaing Pampamayanan Aralin 3: Gawaing Ispiritwal Aralin 4: Gawain sa PakikipagkapwaCorrect answers: 2 🔴 question: Isaisip Gawain 4. Punan mo!A. Panuto: Punan ang sumusunod na talahanayan tungkol sa iyongnatutuhan at ipaliwanag kung gaano ito kahalaga.Ano ang iyong mga natutuhan?Gaano ito kahalaga?10Answers: 1 on a question: Gawain 4: Punan Mo! Isagawa ang repleksyong ito batay sa iyong mga nabasa at bilang pagpapahalaga sa ambag ng Renaissance. Gawinito sa inyong sagutang papel.Naniniwala ako na ang Renaisssance aySapagkatDahil ditoKung kaya ako aySa pamamagitan ngpaki answer nmn ho nito oh plssPagyamanin Gawain 4: Sagutin Mo! ... 12 Gawain 6: Tanong at Sagot Panuto: Punan ang talaan sa kaliwa kung saang sistemang pang-ekonomiya ito nabibilang sa mga halimbawang ibinigay sa ikalawang hanay. Upload your study docs or become a. Course Hero member to access this document.D. Gawain 4: Panuto: Punan ang hinihingi ng tsart. May inihandang halimbawa para sa iyo upang maging gabay mo sa paggawa sa gawaing ito. Gumamit ng hiwalay na papel.Kinakailangan mo ring basahin ang mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya at mga Relihiyon at Pilosopiya sa Silangan, Hilaga at Timog Silangang Asya upang higit na mapayaman ang kaalaman sa pagtupad ng mga gawain sa bahaging ito. Punan ang kasunod na Retrieval Chart at sagutin ang kasunod na Pamprose- song MgaTanong. Sagot sa GawainCorrect answers: 2, question: Gawain sa pagkatuto bilang 4:panuto:punan mo ng angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang ipinahahayag nitong diwa. pilipino Jon...
PAGPAPALALIM Gawain 4: PRODUCTION PLAN Suriin ang production plan sa ibaba. ... 13 PAGPAPALALIM Gawain 5: DIALOGUE BOX Punan ng tamang sagot ang usapan ng dalawang tauhan sa bawat kahon. ... araw-araw na pamumuhay. (pinakamataas) Gawain 6: KARAPATAN MO, IPAGLABAN MO! Ipagpalagay na ikaw ay nakabili o nakagamit ng produkto o serbisyo na ...Gawain: Iba’t ibang Sektor Talahanayan Panuto: Punan ang talahanayan. Magtala ng mga sulinanin o problema na kinakaharap ng mga manggagawa sa iba’t ibang sektor. Sagutin din ang kasunod na pamprosesong tanong sa iyong sagutang papel. Gawain 4 punan mo ing filipino page 100 grade 10 - study-assistantph.comPunan ang graphic organizer ng mga programa ng pamahalaan para sa edukasyon. Ito ay ang pagbibigay sa mga paring secular ng kapangyarihangpamunuan ang parokya6. Punan ang graphic organizer ng mga hinihinging datos. 3 on a question Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto. Maaari mo itong dagdagan ng iba pang programang iyong nalalaman.Gawain 4. Punan Mo! PANUTO: Punan ng wastong salita ang talata upang mabuo ang diwa. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang-papel. dahil dito sapagkat unang sa wakas dagdag pa rito samakatuwid Noong 1.panahon sa isang bayan sa Panay, ang mga tao ay masaya at masaganang namumuhay.4. “Mahal, akala ko’y ikatutuwa _____ (nila, ko, mo) ang pagkakuha ko sa paanyaya.” 5. Sumapit ang inaasam _____ (naming, kong, niyang) araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking tagumpay si Madame Loisel. GAWAIN 4 Punan ng angkop na panghalip ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Gayahin ang pormat sa kabilang pahina sa sagutang papel. Gawain 4. Katotohanan, Kabutihan at kagandahan Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan,kabutihan at kagandahan mula sa akda.Takipsilim Sa ...4. Paano mo nakikita ang iyong sarili limang taon mula ngayon bilang. ... Gawain 8. RIPPLES OF KNOWLEDGE. Punan ang hanay ng mga patakaran o programang pang-ekonomiya ayon sa. ... Gawain 4: CONCEPT MAP! Matapos basahin ang teksto tungkol sa sektor ng industriya, punan ang concept.Oct 28, 2019 · Correct answers: 1, question: Gawain 4. Katotohanan, Kabutihan at Kagandahan Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan, kabutihan at kagandahan mula sa akda. Takipsilim Sa Dyakarta KATOTOHANAN KABUTIHAN KAGANDAHAN 1. 2 . GAWAIN 3: Punan Mo, Ilarawan Mo! - 34801336Correct answers: 2, question: GAWAIN 4: Halina't Punan Mo Ito Panuto:Punan Ng tamang impormasyon Ang bawat kolumn sa Data Retrieval Chart at maari mong balikan Ang mga teksto na iyong binasa. pls po.4. GAWAIN 2: Graphic Organizer Matapos masagutan ang gawain, punan ng impormasyon ang Facts Storming Web sa ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga kasunod na tanong. Facts Storming Web Digmaan Posibleng Dahilan Mga Posibleng Mangyari Posibleng Maging Wakas Epekto 5. Pamprosesong mga Tanong 1. Ano ang naging batayan mo sa pagsagot ng gawain? 2.Magbigay ng mga pangyayari o sitwasyon kung saan maipakikita mo ang paggalang lalo na sa oras ng pakikipagtalastasan. Day 2. SAGAWA NATIN Gawain 1-Unawain ang bawat sitwasyon. Punan ang mga speech bubble kung paano mo maipakikita ang paggalang. 1. Nasa gymnasium kayong magkaklase upang manood ng palatuntunan sa pagtatalumpati 2.Answers: 3 🔴🔴 question Gawain 4: Punan Mo! Batay sa iyong natutuhan sa kabuoan ng aralin, punan mo ng sagot ang hinihingi ng bawat kahon.ang iba't ibang gawain sa ating pamayanan. Bukod dito, matututuhan mo rin sa mga aralin ng modyul na ito ang pagsusulat, pagbabasa at pagbibilang. Nahahati ang modyul na ito sa apat na aralin. Aralin 1: Mga Gawaing Bahay Aralin 2: Gawaing Pampamayanan Aralin 3: Gawaing Ispiritwal Aralin 4: Gawain sa PakikipagkapwaGawain sa Paplatuto nang 2: Sa nakaraang aralin ay gumawa ka ng simpleng electric cord. Isulat mo ang sunod-sunod na ginawa mo sa pagpaplano ng pagbuo nito. Punan ng sagot ang mga sumusunod 1. Pangalan ng proyekto: II. Layunin sa paggawa ng proyekto: m. Sketch at sukat ng proyekto: IV. Talaan at halaga ng mga materyales na gagamitin: V. Talaan ......
★★ Tamang sagot sa tanong: Gawain 2: Chart mo! Panuto: Punan ang CHART basi sa mga katanungan na nasa itaas nito upang malaman ang mgahakbang sa pagtupad ng mga Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagiAno-ano ang konsepto at Ano ang aking pagka - knowledgebase-ph.comCL 17 GAWAIN 13: Punuan mo ako! Panuto: Matapos mong mabasa at maunawaan ang teksto ay punan mo ang hinihinging impormasyon ng Concept Map. Ibahagi sa klase ang iyong sagot at hingan ng reaksiyon ang iyong mga kamag-aral. Magpalitan rin ng mga pananaw tungkol sa mga konseptomg nakapaloob sa Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon.Gawain 1 Punan ng angkop na salita/ lipon ng mga salita ang patlang upang mabuo ang mga kaisipan ng araling ito. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Mahalaga rin na siguraduhing nakasusunod ka sa ligtas na pamamaraan ng paggawa ng organikong pataba. Kinakailangang gumamit ka ng kasangkapang nasa (1)____ na kondisyon.Answers: 1 on a question: Gawain 4: Punan Mo! Isagawa ang repleksyong ito batay sa iyong mga nabasa at bilang pagpapahalaga sa ambag ng Renaissance. Gawinito sa inyong sagutang papel.Naniniwala ako na ang Renaisssance aySapagkatDahil ditoKung kaya ako aySa pamamagitan ngpaki answer nmn ho nito oh plssAnswer: 2 on a question Gawain 4. Katotohanan, Kabutihan at Kagandahan kabutihan at kagandahan mula sa akda.Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng ...Gawain sa Pagkatuto Bilang 3. Data Retrieval Chart: Punan ng mahalagang impormasyon ang tsart sa ibaba. Sa unang kolum, mababasa ang mga mahahalagang kaganapan na nagbunsod sa Unang Digmaang Pandaigdig; sa ikalawang kolum isulat ang mga katangian nito; at sa ikatlong kolum kung ano ang naging epekto nito sa sangkatauhan.GAWAIN III-B: OBSERVATION TREE (5puntos) Panuto: Punan ng kinakailangang sagot ang bawat kategoryang nakalagay sa bawat bahagi ng puno patungkol sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos at pasya Igunit ang puno at sagutan sa sagutang papel Nasabi ko Nadama ko na Nalanghap ko na Narinig ko na Nakita ko na 4Gawain blg 4 punan ng angkop… Answers: 2 Get Iba pang mga katanungan: Filipino. Filipino, 28.10.2019 16:28, villatura. Ano ang ibig sabihin ng laurang aliw niring budhi, paalam ang abang kandong pighati. Kabuuang mga Sagot: 2. magpatuloy. Filipino, 28.10.2019 16:28, girly61. Anong kaantasan ang: ang dalisay na pagmamahal ng magulang ay ...Gawain sa pagkatuto bilang 4:punan ang patlang Nabatid ko na ang _____ay nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo pinakala yunin nitong maitanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Social Studies...
Gawain 4. Punan Mo! PANUTO: Punan ng wastong salita ang talata upang mabuo ang diwa. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang-papel. dahil dito sapagkat unang sa wakas dagdag pa rito samakatuwid Noong 1.panahon sa isang bayan sa Panay, ang mga tao ay masaya at masaganang namumuhay.Correct answers: 2, question: Gawain sa pagkatuto bilang 4:panuto:punan mo ng angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang ipinahahayag nitong diwa. pilipino JonCorrect answers: 2 🔴 question: GAWAIN 3: STRUCTURAL MARKET TALLY BOARD Panuto: Mula sa konseptong nabasa mo, punan ng mahahalagang datos o impormasyon na hinhingi ang structural market tally board. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Katangian ng Presyo (Malaya o Itinatakda) Mga Halimbawa ng Produkto o Kompanya 2. 3 Estruktura ng May Hawak ng Pamilihan Kapangyarihan (Konsyumero Prodyuser ...4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. 5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawainsa ...Gawain sa Pagkatuto Siang 4: Punan ang patlang sa ibaba isulat ang bang Pamantayan sa Pagbigkas ng Balagtasan Pamantayan Napakahusay Nahusay Nshes y Nangangailangan Nalaman. Answers: 3 See answers Another question on Filipino. Filipino, 28.10.2019 15:29. Ano ang ibig sabihin ng dealing with emergencies ...Answer: 2 on a question Gawain 4. Punan mo! A. Panuto: Punan ang sumusunod na talahanayan tungkol sa iyong natutuhan at ipaliwanag kung gaano ito kahalaga. Ano ang iyong mga natutuhan? Gaano ito kahalaga? - the answers to realanswers-ph.comGawain 4 punan mo ing filipino page 100 grade 10 - study-assistantph.comAnswers: 3 🔴🔴 question Gawain 4: Punan Mo! Batay sa iyong natutuhan sa kabuoan ng aralin, punan mo ng sagot ang hinihingi ng bawat kahon.Gawain sa Paplatuto nang 2: Sa nakaraang aralin ay gumawa ka ng simpleng electric cord. Isulat mo ang sunod-sunod na ginawa mo sa pagpaplano ng pagbuo nito. Punan ng sagot ang mga sumusunod 1. Pangalan ng proyekto: II. Layunin sa paggawa ng proyekto: m. Sketch at sukat ng proyekto: IV. Talaan at halaga ng mga materyales na gagamitin: V. Talaan ...4. GAWAIN 2: Graphic Organizer Matapos masagutan ang gawain, punan ng impormasyon ang Facts Storming Web sa ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga kasunod na tanong. Facts Storming Web Digmaan Posibleng Dahilan Mga Posibleng Mangyari Posibleng Maging Wakas Epekto 5. Pamprosesong mga Tanong 1. Ano ang naging batayan mo sa pagsagot ng gawain? 2.Answer: 2 on a question Gawain 4. Katotohanan, Kabutihan at Kagandahan kabutihan at kagandahan mula sa akda.Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng ...Correct answers: 2 question: Gawain 4: Buuin mo ako! Panuto:Gamit ang talahanayan sa ibaba. Punan ng mga mag-aaral ng pinakaangkop na katangiang pisikal, hanapbuhay at kalagayang pangkapaligiran ng bawat kahon ng bawat hanay upang mapatunayan ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran.Correct answers: 3 question: GAWAIN 3; TALAHANAYAN, PUNAN MO batay sa talahanayan sa ibaba, ibigay ang mga hinihinging impormasyon ayon sa iyong nadiskurbre at natutunan na ibinahagi ng modyul patungkol sa kasaysayan ng kabihasnang minoan, mycenean, at klasikal na greek....
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. 5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy.1 - kung ginagawa mo ang gawain araw-araw 2 - kung ginagawa mo ang gawain paminsan-minsan 3 - kung hindi mo ginagawa ang gawain kahit kalian Tseklis ng mga Tungkulin sa Sarili 1 2 3 1. Sinusuklayan ang buhok bago matulog. 2. Naglilinis ng leeg, batok, at tainga araw-araw. 3. Pinuputol ang mga kuko sa kamay at paa minsan sa isang lingo. 4.Gawain sa Pagkatuto Bilang 4. Punan ang chart ng paliwanag ukol sa sanhi at bunga ng pangyayari ayon sa iyong binasang kwento. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Saan: Tauhan Tagpuan Kailan : Problema Kasukdulan Mga Pangyayar - on answers-ph.comPunan ang graphic organizer ng mga programa ng pamahalaan para sa edukasyon. Ito ay ang pagbibigay sa mga paring secular ng kapangyarihangpamunuan ang parokya6. Punan ang graphic organizer ng mga hinihinging datos. 3 on a question Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto. Maaari mo itong dagdagan ng iba pang programang iyong nalalaman.Displaying all worksheets related to - Gawain 4 Punan Mo Ako. Worksheets are , Modyul 17 pamagat pagsasaling wika, Unang markahan baitang 2 supplemental lesson plan, Hiyas sa pagbasa 4, Filipino baitang 2 ikalawang markahan, Araling panlipunan, Edukasyon sa pagpapakatao baitang 8 unang markahan gabay, Hiyas sa pagbasa 4.1 - kung ginagawa mo ang gawain araw-araw 2 - kung ginagawa mo ang gawain paminsan-minsan 3 - kung hindi mo ginagawa ang gawain kahit kalian Tseklis ng mga Tungkulin sa Sarili 1 2 3 1. Sinusuklayan ang buhok bago matulog. 2. Naglilinis ng leeg, batok, at tainga araw-araw. 3. Pinuputol ang mga kuko sa kamay at paa minsan sa isang lingo. 4.GAWAIN 4 Gumawa ng tula, poster o talata kung paano mo ipinapakita ang katapatan sa paggawa at kung paano mo mahihikayat ang iba na maging matapat sa kanilang gawain. Pangkat II Basahin ang sitwasyon na ibinigay ng inyong guro at sagutin nang malikhain ang tanong. Tanong: Kung ikaw si Mario, paano mo maipakikita ang matapat naGAWAIN 4 Gumawa ng tula, poster o talata kung paano mo ipinapakita ang katapatan sa paggawa at kung paano mo mahihikayat ang iba na maging matapat sa kanilang gawain. Pangkat II Basahin ang sitwasyon na ibinigay ng inyong guro at sagutin nang malikhain ang tanong. Tanong: Kung ikaw si Mario, paano mo maipakikita ang matapat naGawain sa Pagkatuto Bilang 1(Written Work). Data Retrieval Chart: Punan ng mahalagang impormasyon ang tsart sa ibaba. Sa unang kolum, mababasa ang mga mahahalagang kaganapan na nagbunsod sa Unang Digmaang Pandaigdig; sa ikalawang kolum isulat ang mga katangian nito; at sa ikatlong kolum kung ano ang naging epekto nito sa sangkatauhan.Gawain sa pagkatuto bilang 4:punan ang patlang Nabatid ko na ang _____ay nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo pinakala yunin nitong maitanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Social StudiesGawain 4 Pagkukulang Ko Punan Mo Panuto Punan mo ng tamang salita ang bawat from HUMSS 12 at Notre Dame of Marbel UniversityArtikulo 4. Walang sino mang aalipinin o bubusabusin; ipagbabawal ang ano mang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin. Artikulo 5. Walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit,di-makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa. Artikulo 6. Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas.Answer: 2 on a question Gawain 4. Punan mo! A. Panuto: Punan ang sumusunod na talahanayan tungkol sa iyong natutuhan at ipaliwanag kung gaano ito kahalaga. Ano ang iyong mga natutuhan? Gaano ito kahalaga? - the answers to realanswers-ph.comGawain 4. Katotohanan, Kabutihan at kagandahan . Punan mo ang talahanayan ng mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan, kabutihan at kagandahan mula sa akda. Takipsilim Sa Dyakarta KATOTOHANAN KABUTIHAN KAGANDAHAN 1. 2. - study-assistantph.com...
Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Punan ang tsart sa ibaba ng mga impor- masyong kinakailangan. Base sa paksa, ano ang iyong alam at ano ang iyong gustong malaman. Isulat iyong sagutang papel sagot. Pagkatapos mong gawin ito ituloy mo ang pagbasa sa paksa at pagkatpos muling balikan ang gawain at sagutan ang bahaging sa ang natutunan, Paksa Alam ...Gawain: Iba’t ibang Sektor Talahanayan Panuto: Punan ang talahanayan. Magtala ng mga sulinanin o problema na kinakaharap ng mga manggagawa sa iba’t ibang sektor. Sagutin din ang kasunod na pamprosesong tanong sa iyong sagutang papel. Correct answers: 2, question: GAWAIN 4: Halina't Punan Mo Ito Panuto:Punan Ng tamang impormasyon Ang bawat kolumn sa Data Retrieval Chart at maari mong balikan Ang mga teksto na iyong binasa. pls po.Gawain sa Pagkatuto Bilang 4. Punan ang chart ng paliwanag ukol sa sanhi at bunga ng pangyayari ayon sa iyong binasang kwento. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Saan: Tauhan Tagpuan Kailan : Problema Kasukdulan Mga Pangyayar - on answers-ph.comPages 28. Ratings 100% (1) 1 out of 1 people found this document helpful. This preview shows page 20 - 23 out of 28 pages. View full document. See Page 1. Gawain 3: Pagkukulang ko, Buuin Mo! Panuto. Punan mo ng tamang salita ang bawat patlang para mabuo ang sanaysay.Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Punan ang mga kahon sa ibaba. ... (Mungkahing Oras: 20 minuto) Gawain sa Pagkatuto Bilang 4 Isulat ang karanasan na nagampanan mo na ang iyong tungkulin sa pamilya, paaralan, simbahan o pamayanan. Isulat mo ang mga tungkulin sa unang kolum, sa ikalawang kolum ilagay ang mga sitwasyon na nagawa ang tungkulin, at sa ...GAWAIN 3: Punan Mo, Ilarawan Mo! - 34801336DRAFT March 24, 2014 27 GAWAIN 4. Fan-Fact Analyzer Kopyahin ang kasunod na graphic organizer sa iyong papel at punan ng mga pangyayari mula sa binasang kuwento ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Tukuyin ang tagpuan, tauhan, at kahalagahang pangkatauhan. Tagpuan at Tauhan Kahalagahang pangkatauhan GAWAIN 5.Kinakailangan mo ring basahin ang mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya at mga Relihiyon at Pilosopiya sa Silangan, Hilaga at Timog Silangang Asya upang higit na mapayaman ang kaalaman sa pagtupad ng mga gawain sa bahaging ito. Punan ang kasunod na Retrieval Chart at sagutin ang kasunod na Pamprose- song MgaTanong. Sagot sa GawainCorrect answers: 3, question: Gawain 4. Kumpletuhin Mo Punan ang graphic organizer sa ibaba batay sa iyong naunawaan mula sa binasang teksto. Sagutin din ang mga kasunod na mga tanong. Suliranin:Epekto:Solusyong Ginagawa ng Pamahalaan o ng Iba Pang SektorAng Aking Mungkahing Solusyon...